پورتال ساز کاملا بومی و با امکانات فراوان
عنوان آلبوم: | تاریخ ایجاد: ۲۰ دی ۱۳۹۳
دولت هاوانا اما پس از انتشار این اخبار اعلام کرد که این خبر به هیچ وجه صحت ندارد و کاسترو زنده است.