دوره ها

فیلتر بر اساس دسته بندی

ما 3 دوره را برای شما پیدا کردیم
مشاهده

کارگاه داستان نویسی 2

9 درس
5 ساعت
متوسط

این کارگاه ادامه ی کارگاه یک است. هنر آموزانی که …

دوره آزمایشی برای پرداخت

2 درس
5 دقیقه
متوسط

این دوره یک دوره آزمایشی است تا سیستم تست شود …

آنچه خواهید آموخت
این دوره دارای مزایای زیادی است
هشدار : : اجازه کپی مطالب یا مشاهده منبع را ندارید !!